Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
FPCB
Apr 12, 2016

Είναι κατασκευασμένο από ένα ευέλικτο υπόστρωμα τυπωμένου κυκλώματος με γραφικά, και ένα μονωτικό υπόστρωμα και αγώγιμο στρώματα, μονωτικό υπόστρωμα και αγώγιμο στρώμα μπορεί να έχει ένα ντοσιέ.