Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Κύρια πλεονεκτήματα του τυπωμένων κυκλωμάτων Διοικητικό Συμβούλιο
Apr 12, 2016

Βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων είναι:

1. τα γραφικά είναι επαναλαμβανόμενες (αναπαραγωγιμότητας) και συνέπεια, μειωμένη καλωδίωση και συναρμολόγηση σφάλματα, αποθήκευση εξοπλισμού συντήρησης, θέση σε λειτουργία και τον έλεγχο του χρόνου?

2. σχεδιασμός μπορεί να είναι τυποποιημένα, που εναλλάσσει? 3. καλωδίωση υψηλή πυκνότητα, μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, το οποίο θα βοηθήσει τη μικρογράφηση του ηλεκτρονικές συσκευές?

4. vα διευκoλύvει μηχανοποίηση και αυτοματοποίηση της παραγωγής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μέθοδος για την κατασκευή των τυπωμένων κυκλωμάτων διακρίνονται σε προσθήκη μέθοδος (προσθετική) δύο ευρείες κατηγορίες και αφαίρεση (αφαιρετική). Στο παρόν, η μεγάλης κλίμακας βιομηχανική παραγωγή ή την αντιστάθμιση μέθοδος για διάβρωση του η μέθοδος φύλλων αλουμινίου χαλκού.