Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Πλακέτα κυκλώματος PCB
Apr 12, 2016

1. PCB πλάκα πλάτος ≤ 260mm (SIEMENS γραμμή) ή 300mm (FUJI γραμμή). Εάν χρειάζεστε αυτόματη δοσολογία, PCB πλάκα Πλάτος Μήκος ≤ 125 x mmx180 mm

2. παζλ σχήμα ως κοντά στην πλατεία, συνιστάται η χρήση 2 x 2, 3 x 3,...... Παζλ, αλλά δεν διευκρινίζει το Γιν και Γιανγκ

3. πίνακας κυκλωμάτων παζλ πλαίσιο (σφιγκτήρας) θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο κλειστού βρόχου, εξασφαλίζουν ότι δεν θα την παραμόρφωση της PCB πινακίδα που κρεμιέται στο προσάρτημα

4. το κέντρο απόσταση μεταξύ το μικρό πιάτο από τούς 75 mm ~ 145 mm