Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Ανάπτυξη των τυπωμένων κυκλωμάτων
Apr 12, 2016

Το παρελθόν περισσότερο από 10 χρόνια, για τους πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων (τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων, PCB για συντομία) μεταποιητική βιομηχανία αναπτύσσεται ταχέως, συνολικής ισχύος, δύο ιεράρχηση πρώτο στον κόσμο. Λόγω τα νέα ηλεκτρονικά προϊόντα, πολέμους τιμών αλλάξει τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, δύο βιομηχανικές διανομής, του κόστους και μάρκετινγκ πλεονεκτήματα, η Κίνα έχει γίνει παγκοσμίως σημαντικότερη παραγωγική βάση των τυπωμένων κυκλωμάτων.