Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
FAA Τύπου 2016 έως 2036 Πρόβλεψη αεροδιαστημικής
Sep 17, 2018

Η FAA κυκλοφόρησε την ετήσια Έκθεση Αεροπορικής Προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2016 έως 2036, η οποία διαπιστώνει τη συνεχή αύξηση των συνολικών αεροπορικών ταξιδιών και της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UPS).


Ένα βασικό τμήμα της πρόβλεψης επικεντρώνεται στις προβλέψεις για την αύξηση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γνωστών και ως drones. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της FAA, οι μικρές αγορές UAS από χονδρεμπόρους ενδέχεται να αυξηθούν από 1,9 εκατομμύρια το 2016 σε 4,3 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Οι πωλήσεις της UAS για εμπορικούς σκοπούς αναμένεται να αυξηθούν από 600,000 το 2016 σε 2,7 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Συνδυασμένη συνολική χομπίστα και εμπορική UAS οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν από 2,5 εκατομμύρια το 2016 σε 7 εκατομμύρια το 2020.

Οι προβλέψεις για τα μικρά UAS που χρησιμοποιούνται στον εμπορικό στόλο είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθούν δεδομένης της δυναμικής, ταχέως εξελισσόμενης φύσης της αγοράς. Τόσο οι πωλήσεις όσο και οι εκτιμήσεις του μεγέθους του στόλου μοιράζονται ορισμένες ευρείες υποθέσεις σχετικά με τους περιορισμούς λειτουργίας για μικρά UAS κατά τα επόμενα πέντε χρόνια: λειτουργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με οπτική οπτική επαφή και έναν μόνο χειριστή που χειρίζεται μόνο ένα μικρό UAS κάθε φορά. Η κύρια διαφορά στο υψηλό και χαμηλό τέλος των προβλέψεων είναι οι διαφορετικές απόψεις για το πώς αυτοί οι περιορισμοί θα επηρεάσουν την ευρεία χρήση της UAS για εμπορικούς σκοπούς.
Εξετάζοντας τα εμπορικά αεροπορικά ταξίδια, τα επιβατικά μίλια εσόδων (RPM) θεωρούνται το σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της αύξησης της αεροπορίας. Ένα RPM είναι ένας επιβάτης εισοδήματος που ταξιδεύει ένα μίλι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της FAA, τα RPM ανά κύριο δρομολόγιο και οι περιφερειακοί αερομεταφορείς θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 2,6% ετησίως μεταξύ 2016 και 2036, ενώ τα διεθνή RPM προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,5% ετησίως, διπλασιάζοντας την περίοδο πρόβλεψης. Τα εθνικά RPM προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% την ίδια χρονική στιγμή. Το 2015, τα RPM των συστημάτων από τους αερομεταφορείς των ΗΠΑ αυξήθηκαν από 857 δισ. Ευρώ σε 889 δισ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8%.

Το πρόγραμμα NextGen της FAA συμβάλλει στην ικανοποίηση αυτής της συνεπούς αεροπορικής ανάπτυξης. Το NextGen επικεντρώνεται στην υλοποίηση τεχνολογιών και διαδικασιών που χρησιμοποιούν τους δορυφορικούς αεροναυτιλιακούς αερομεταφορείς και τους περιορισμούς απόδοσης του συστήματος τρέχοντος επίγειου συστήματος πλοήγησης με ραντάρ. Για παράδειγμα, τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τη μειωμένη χρήση καυσίμων που συνδέονται με τις εξελίξεις του NextGen προβλέπεται να επιτύχουν εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λειτουργικό κόστος αερομεταφορών και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη της αεροπορίας.

Αποδεδειγμένα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούν πηγές όπως οι γενικά αποδεκτές προβολές για το ΑΕγχΠ του έθνους χρησιμοποιούνται στην ετήσια πρόβλεψη της FAA, η οποία κατέστησε σταθερά το βιομηχανικό πρότυπο των δραστηριοτήτων των αερομεταφορών των ΗΠΑ. Η έκθεση εξετάζει όλες τις πτυχές του αεροπορικού ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών αεροπορικών εταιρειών, του αεροπορικού φορτίου, της ιδιωτικής γενικής αεροπορίας και των μεγεθών του στόλου.

ο αρχικός σύνδεσμος του άρθρου: https://www.faa.gov/news/updates/?newsId=85227