Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων
Apr 12, 2016

Τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων, επίσης γνωστή ως Τυπωμένοι πίνακες κυκλωμάτων, είναι μια υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ηλεκτρικές συνδέσεις. Έχει ιστορία πάνω από 100 ετών της ανάπτυξής του, και το σχέδιό του είναι βασικό πλεονέκτημα της διάταξης που χρησιμοποιείται κυκλώματος είναι να μειώσει σημαντικά σφάλματα στην καλωδίωση και συναρμολόγηση, αύξηση του επιπέδου αυτοματοποίησης και ρυθμό εργασίας.