Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Τα βασικά συστατικά του το κύκλωμα του σκάφους
Apr 12, 2016

Σημερινό Συμβούλιο αποτελείται κυρίως από τα εξής:

Γραμμές και επιφάνειες (μοτίβο): μεταξύ των γραμμών είναι όπως αρχικό breakover εργαλείο στο σχεδιασμό θα σχεδιάσει το μεγάλο γείωσης χαλκού και τη δύναμη. Γραμμές και επιφάνειες είναι την ίδια στιγμή.

Διηλεκτρική στρώματα (διηλεκτρική): χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του κυκλώματος και τη μόνωση μεταξύ των στρωμάτων, κοινώς γνωστό ως το υπόστρωμα.